PRO Montage

08 – 520 279 77

Vi gör ditt altanbygge å dig

Pro Montage bygger altaner över hela stor Stockholm. Inget projekt är för stort eller för litet. 

Ring 08-520 279 77 för frågor och offert

Så här bygger du en altan i trä

Planering:

 • Storlek och placering: Bestäm altanens storlek och placering i förhållande till huset och trädgården. Tänk på sol, vind, insyn och tillgänglighet.
 • Höjd: Kontrollera om du behöver bygglov för altanens höjd. Vanligtvis krävs bygglov för altaner över 60 cm.
 • Ritning: Rita en skiss av altanen med mått och detaljer. Det underlättar materialberäkning och bygget.
 • Material: Välj material som passar dina behov och budget. Tryckimpregnerat virke är vanligt, men kompositmaterial kan vara ett mer underhållsfritt alternativ.
 • Verktyg: Se till att du har alla verktyg du behöver innan du börjar bygga.

Byggprocessen:

 • Grund: Om du bygger en altan på marken behöver du gräva hål för plintar. Se till att plintarna står i frostfritt djup och att de är jämna i höjd.
 • Stolpar och bärlinor: Montera stolpar och bärlinor på plintarna. Stolparna ska vara väl förankrade i plintarna och bärlinorna ska vara i rätt nivå.
 • Trall: Spika eller skruva fast trallbrädorna på bärlinorna. Använd distansbitar för att få jämn springa mellan brädorna.
 • Räcke: Montera ett räcke runt altanen om det behövs. Räcket ska vara minst 1 meter högt och ha en stabil konstruktion.
 • Ytbehandling: Olja eller måla altanen för att skydda den mot väta och UV-strålning.

Tips:

 • Använd vinkelhake och vattenpass för att säkerställa att allt blir rakt och i våg.
 • Följ alltid anvisningarna från tillverkaren av materialet du använder.
 • Ta hjälp av en fackman om du inte är säker på hur du ska bygga altanen.
 • Var noga med att underhålla altanen regelbundet för att den ska hålla länge.

Här är några resurser som kan vara till hjälp:

Offertförfrågan

Öppettider: 7:00 – 17:00

Address:Industrivägen 23, 171 48 Solna

Här hittar du hjälp inom: